Vill du köpa eller sälja pallar?

Pallpoolen köper och säljer lastpallar inom hela Stockholmsområdet. De palltyper som vi köper och säljer är EUR-pallar, Engångspall, Halvpall samt Pallkragar. Vi säljer även Plastpallar och Pallock i trä. Våra pallar genomgår noggrann sortering och kvalitetskontroll innan leverans. De pallar som är trasiga kasseras.

Kontakta oss

EUR-pallar

Denna pallvariant är den vanligaste och används över hela Sverige. Måtten på pallen är 120x80 och är märkt på klossarna med EUR-stämpeln, datumstämpel samt tillverkningsstämpel. Dessa pallar har bestämmelser om hur dem ska se ut och har genomgått tester för att försäkra att pallen håller hög kvalitét.

Engångspallar

Denna pall håller samma mått som EUR-pallen (120x80) men är något svagare och kan variera i utseende och material. Engångspallen har oftast inga stämplar på klossarna. Som namnet antyder rekommenderas Engångspallen bara att användas en gång.

Halvpallar

Denna pallen liknar mestadels Engångspallen, dock så är den endast hälften så lång. De varierar precis som Engångspallen i både utseende och material. Vi köper och säljer dessa i måtten 60x80.

Pallkragar

Pallkragar är en standardiserad sätt att transportera gods. De monteras ovanpå pallarna och godset placeras sedan innuti själva kragen. Pallkragar har på senare tid också används som inredning och trädgårdsattiralj. Vi köper och säljer dessa i måtten 120x80 och 60x80.


Klassificering av EUR-pallar

När vi köper och säljer EUR-pallar delar vi in dem i två kategorier.

EUR-Pall B

Om pallen har någon av dessa defekter så klassifieras den som EUR-Pall B:

  • Småtrasig
  • Mörkt trä

Småtrasig eller mörk pall, pallen får inte vara mer trasig än TYA:s bestämmelser om EUR-pallarna, se bilden.

EUR-Pall A

För att klassifieras som EUR-Pall A så måste pallen:

  • Vara hel
  • Ha ljust trä
  • Sakna färgstänk eller andra missfärgningar